Nieuws

 • 24 dec - Elize's vierde rijles!

  Terug naar nieuws pagina

  01-07-11 - Tweede Kamer akkoord met experiment 2toDrive

  Veranderingen in experiment 2toDrive naar aanleiding van Kamervragen

  De Tweede Kamer is woensdag 29 juni akkoord gegaan met het experiment 2toDrive, dat in november 2011 van start gaat. Op 1 juni ging de ministerraad al akkoord met 2toDrive. De Tweede Kamer heeft naar aanleiding van het voorstel over 2toDrive een aantal vragen gesteld aan minister Schultz-van Haegen. In reactie hierop heeft de minister een aantal wijzingen doorgevoerd, waarna de Tweede Kamer akkoord ging. De volgende zaken zijn veranderd in het experiment 2toDrive:

  - Een coach moet 5 jaar in het bezit zijn van zijn rijbewijs B, dit was voorheen 10 jaar.

  - Er is een minimumleeftijd ingevoerd voor coaches namelijk 27 jaar.

  - De leeftijdsgrens van de tussentijdse toets is verlaagd naar 16,5 jaar. Dit betekent dat jongeren die op of na de ingangsdatum van 2toDrive 16,5 jaar worden, een tussentijdse toets kunnen afleggen.

  Rij-instructeurs mogen ook als coach optreden. Voor rij-instructeurs geldt er geen leeftijdseis en vervalt de eis van minimaal 5 jaar in het bezit van een rijbewijs. Wel dienen zij in het bezit te zijn van een WRM-certificaat.

  Leeftijdsgrens
  Jongeren die op de invoeringsdatum al 17 jaar zijn kunnen niet meedoen met 2toDrive. Voor deze jongeren geldt dat ze wel het theorie-examen mogen afleggen en mogen starten met praktijklessen. De tussentijdse toets en/of praktijkexamen mogen zij pas afleggen na de 18de verjaardag.

  Stel al uw vragen over dit onderwerp op www.2todrive.nl

  Terug naar nieuws pagina