Nieuws

  • 24 dec - Elize's vierde rijles!

    Terug naar nieuws pagina

    15-11-10 - Nieuw tolkenbeleid

    Met ingang van 1 januari 2011 voert het CBR een nieuw tolkenbeleid in voor de individuele theorie-examens. Het beleid houdt in dat een kandidaat die zich wil laten begeleiden door een tolk, dit alleen nog kan door een tolk die is aangesloten bij bureau TolkenNet. De kandidaat kan de tolk zelf via www.tolkennet.nl reserveren. De kosten van de tolk bedragen € 167,- en komen voor rekening van de kandidaat. De kosten van het individuele examen komen daar nog bij. De rijschool reserveert het individuele theorie-examen op de gebruikelijke manier. Deze maatregel neemt het CBR na toestemming van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het doel van deze maatregel is de bewaking van de betrouwbaarheid en uniformiteit van de vertalingen bij het theorie-examen. De tolken die aangesloten zijn bij tolkennet zijn gekwalificeerde en integere tolken (ingeschreven in Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers (KTV). Als de kandidaat op het examen verschijnt zonder tolk of met een niet door TolkenNet aangewezen tolk, gaat het examen niet door (ook niet alsnog in de Nederlandse taal) en is er geen recht op restitutie. De tolk legitimeert zich met een legitimatiebewijs op het examencentrum.

    Terug naar nieuws pagina